J.I. CASE (CASE / IH) – Receiver Driers and Accumulators


MODEL APPLICATION O.E.M. # PART #
Excavator 4”x7-3/4” #6 IN FOR; #6 OUT MIO w/OE# 86984155 1901068
All All w/OE# A61688 1901000
  Note: P/N 7154 uses P/N #1430 switch A76085, A76312 1901019
  For drier w/o switch use P/N 7156 07-2604A (O’ring type) L77169 1901007
    L109036 1901018
    1990758-C2 1901068